Na naší stránce používáme soubory COOKIES, abychom co nejlépe využili možnosti stránky a přizpůsobili je Vašim požadavkům. Také jsou použité pro poskytování užitečných nástrojů a hodnotných funkcí. Abyste využili web stránky s plným komfortem, umožněte, prosím, přijímání COOKIES na naší stránce.

Menu
Vy jste navštívili:   > Úvod   >

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě zpracování osobních údajů, které je založené na souhlasu dotčených osob pro
účely zasílání obchodních oznámení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu
internetového obchodníka.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.Správcem Vašich osobních údajů je SRO Valentins company s.r.o. , se
sídlem Petőfiho 14, Nové Zámky 94002, Slovenská republika, identifikační číslo:
52 801 420, zapsaná v obchodnom registry okresného súdu Nitra, oddiel sro, vložka,  č.49946/N
(dále jen "správce").

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Petőfiho 14, 
Nové Zámky 94002, Slovenská republika, adresa elektronické pošty info@valentins.cz,
telefon +421 915 322 496.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas tímto daný
správci ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (dále jen "nařízení").

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za
pronájem systému, obchodních oznámení a správcovo konání jiných marketingových aktivit
vůči Vaší osobě.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu
čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENí OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy,  jsou 3 roky, nejdéle však
do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy:

Shopronter Kft. (provozovatel eshopového systému Shopronter),

General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (dopravce),

Barion Payment Inc. (elektronický emitent peněz),

Octonull Kft (fakturační systém Billingo),

BERNÁTH & SON, spol. s r.o. (účetní).

PayPal Inc. (internetový platební systém)

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k
Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů,
případně omezení jejich zpracování, právo namítat proti zpracování Vašich osobních
údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný
správci. Tímto však není dotknutá zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před
takovým odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat
na emailu info@valentins.cz

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušené
nebo je porušované nařízení, máte i mimo jiné právo podat stížnost u dozorčího
úřadu.


6.4. Nemáte povinnost poskytnout osobní údaje. Poskytnutí Vašich osobních údajů není
zákonný či smluvní požadavek a ani není  požadavkem, který je nutný k uzavření
smlouvy.

 

Zde si můžete stáhnout ochranu osobních údajů v PDF formátu: Ochrana osobních údajů (stáhnout)


Tyto podmínky jsou platné ode dne  13.9.2019.

 

Hledání